WALNE ZGROMADZENIE członków SL SALOS Toruń

Zarząd SL Salos Toruń zwołuje na dzień 6 grudzień(wtorek) 2016 r. godzina 16.30 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SL Salos Toruń. Do udziału w niniejszym Zebraniu upoważnieni są wszyscy członkowie SL Salos Toruń, którzy złożyli pisemną deklarację, są osobami pełnoletnimi i mają opłaconą składkę członkowską w kwocie 50 zł(płatne na konto stowarzyszenia) Plan Zebrania: 1. Uzupełnienie […]

Więcej...